Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету згідно рішення Маріупольської міської ради «Про затвердження положення про громадський бюджет м.Маріуполя» від 28.02.2018 №7/28-2437(далі за текстом – Положення).

 

1. Основні терміни та визначення понять.

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста Маріуполя, з якого здійснюється фінансування заходів та виконання робіт, визначених безпосередньо членами територіальної громади шляхом проведення конкурсу та оформлених відповідно до проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Обсяг громадського бюджету визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

1.2. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

1.2.1. Автор проекту – користувач сайту, член територіальної громади, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який у порядку, визначеним цим Положенням, підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

1.2.2. Голосуючий - користувач сайту, член територіальної громади, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який у порядку, визначеним цим Положенням,  який прагне віддати свій голос за проект в будь-якій формі (за допомогою електронної системи або проголосувавши на місці у Центрі надання адміністративних послуг м.Маріуполя).

1.3. Член територіальної громади міста Маріуполя особа, що постійно проживає у межах міста та зареєстрована у межах міста/або особа, яка прибула з іншої місцевості для навчання; проходження військової чи альтернативної служби (студенти, військовослужбовці та члени їх сімей, тощо), тимчасово переміщені особи за умови її постійного проживання на цей період у місті.

1.4. Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені в описаному вигляді з відповідним обґрунтуванням, приблизними розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя.

1.4.1. Малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 20 000,00 грн. до 200 000,00 грн. На такі проекти виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя, які рівномірно розподіляються по районах міста (15% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя на кожен район).

1.4.2. Великі проекти – це проекти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 200 000,01 грн. до 500 000,00 грн. На такі проекти виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя.

1.5. Е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя» – це онлайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету м. Маріуполя, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.6. Оператор (адміністратор) - співробітник Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради, в обов'язки якого входить введення проектів і голосів, поданих в друкованому вигляді.

1.7. Модератор - відповідальний за систему співробітник Департаменту з питань економіки  Маріупольської міської ради, що володіє максимальними правами доступу в е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

1.9. Експертна рада – робочий орган, який створюється розпорядженням міського голови на період реалізації громадського бюджету на відповідний бюджетний рік, члени якого координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету міста Маріуполя, визначеним цим Положенням.

       До складу Експертної ради входять не менше 9 членів, до яких входять представники громадських об’єднань, депутатських фракцій, службовців виконавчих органів Маріупольської міської ради з дотриманням кількості 3/3/3 від кожної групи учасників.

Засідання Експертної ради проводиться за необхідністю згідно з цим положенням та може бути ініційовано модератором або головою Експертної ради.

Всі спірні питання, які виникають протягом реалізації «Громадського бюджету» на всіх етапах, вирішуються Експертною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Експертної ради є вирішальним.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів від затвердженого складу.

Основними завданнями експертної ради є:

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження громадських ініціатив (бюджету участі) до формування рейтингу проектів. 

- підрахунок голосів, відданих за проекти громадського бюджету;

- сприяння у забезпеченні інформаційної та організаційної підтримки авторів проектів;

- розгляд спірних ситуацій, що виникають у процесі реалізації громадського бюджету при розгляді проектів за зверненнями авторів проектів (або власної ініціативи);

- сприяння у проведенні експертизи проектів перед винесенням на голосування;

- здійснення інших завдань, що сприятимуть реалізації громадського бюджету.

1.10. Уповноважений виконавчий орган (далі – Департамент з питань економіки міської ради) – це виконавчий орган Маріупольської міської ради, якому рішенням міської ради надані повноваження, права та визначені обов’язки з реалізації проектів громадського бюджету.

 

2. Загальні положення.

2.1. Фінансування громадського бюджету м. Маріуполя проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Маріуполя.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету м. Маріуполя становить не менше 1,0% від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету міста Маріуполя на відповідний бюджетний рік, але не менше 3,0 млн. грн.

       Міська рада протягом року може збільшити обсяги фінансування громадського бюджету м. Маріуполь виключно в межах удорожчання робіт, товарів  та послуг з реалізації проектів-переможців на поточний бюджетний рік.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.

2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Маріуполь.

2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  м. Маріуполя, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо), або загальноміських заходів.

2.6. Проекти, які включають у собі закупівлю обладнання для комунальних установ, можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 10% кошторису проекту.

2.7. В рамках громадського бюджету м. Маріуполя не фінансуються проекти, які:

- суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним міськими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- передбачають виключно розробку проектної документації;

- реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- мають бути реалізовані на території поза межами компетенції міської ради.

 

3. Е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя».

3.1. Е-сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів «Громадський бюджет м. Маріуполя»; посилання на е-сервіс розміщується на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради (www.mariupolrada.gov.ua) у спеціально створеній рубриці «Громадський бюджет м. Маріуполя» та розміщується на інформаційних стендах в районних адміністраціях міської ради.

3.2. Відповідальними за організацію технічної підтримки роботи е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя», який діє за адресою pb.mariupolrada.gov.ua, є Департамент інформаційних технологій Маріупольської міської ради; за модерування - Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради.

3.3. Е-сервіс є загальнодоступним та містить можливість створення власних кабінетів авторами проекту.

3.4. Е-сервіс дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.

3.5. Е-сервіс дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих  ними проектів електронною поштою.

3.6. Е-сервіс здійснює підрахунок голосів, на підставі якого визначаються проекти-переможці.

3.7. Е-сервіс дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними виконавчими органами міської ради.

 

4. Порядок подання проектів.

4.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Маріуполя, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Маріупольською міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Маріуполя.

4.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту:

4.2.1. У разі подання малого проекту - необхідно подати список з 25 таких осіб з їх підписами.

4.2.2. У разі подання великого проекту - необхідно подати список з 50 таких осіб з їх підписами.

4.3. Кожен автор проекту може подати не більше одного малого та одного великого проекту на один календарний рік.

4.4. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

1) одна заявка - один проект або загальноміський захід;

2) об’єкт загального користування (загальнодоступний);

3) узгодженість мети та результату;

4) можливість реалізації протягом бюджетного року;

5) орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та інших витрат, необхідних для реалізації проекту);

6) при формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам рекомендовано керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua («Головна > Напрямки діяльності > Будівництво та архітектура > Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності > Ціноутворення»).

4.5. Проектні пропозиції подаються щорічно в період з 15 травня по 15 липня року, що передує виконанню громадського бюджету м. Маріуполь.

4.6. Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя», посилання на який розміщено на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради.

Проекти, подані у паперовому вигляді, вносяться до електронної системи проектів оператором Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання. Оператор перевіряє вимогу до автору проекту згідно п.1.2-1.3. та завантажує скани додаткових документів до е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя».

Унікальними ідентифікаторами користувачів системи є паспорт (серія і номер), а в разі використання Bank ID - ще й Індивідуальний Ідентифікаційний Номер (зашифрований). Користувачу е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя» при реєстрації  через e-mail необхідно  завантажувати скан паспорта громадянина України (посвідка на проживання), або інший документ, який підтверджує проживання особи в м. Маріуполі.

4.7. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

4.8. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.9. При виявленні двох і більше схожих проектів відповідний профільний виконавчий орган Маріупольської міської ради має право рекомендувати авторам їх об'єднати. Об'єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту за взаємною згодою авторів.

У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об'єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.

4.10. Внесення змін щодо проекту можливе на етапі реалізації проекту, у разі виникнення технічних складнощів, які не були враховані на етапі проектування .

 

5. Порядок розгляду проектів.

5.1. Забезпечення організації попередньої перевірки проектів здійснює Департамент з питань економіки міської ради протягом 10 робочих днів з моменту надходження проекту або протягом 20 робочих днів у випадку необхідності запитування додаткової інформації, який:

1) Перевіряє повноту заповнення усіх обов'язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення (у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів); наявність документів щодо приналежності об’єктів до власності територіальної громади м. Маріуполь;

2) Перевіряє наявність ненормативної лексики, наклепів, образ, закликів до насильства, зміни конституційного ладу країни, повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини;

3) Перевіряє належність проектів до повноважень місцевої влади.

4) Визначає щодо кожного проекту відповідальний структурний підрозділ за галузевою ознакою та додає цю інформацію в електронну систему.

5) У разі, якщо проект є неповним або заповнений з помилками, не відповідає вимогам згідно з цим Положенням або містить порушення, вказані у п. 5 цього Положення, відповідальний Департамент електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту.

Автор проекту доопрацьовує проект та подає його повторно.

У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.

6) Департамент з питань економіки міської ради скеровує усі проекти до Експертної ради для встановлення висновку щодо передачі до структурного підрозділу Маріупольської міської ради або відхилення проекту. Засідання Експертної ради відбувається не пізніше 7 робочих днів з часу скликання департаментом з питань економіки міської ради.

7) Протягом 2 робочих днів після засідання Експертної ради передає в електронному вигляді копії проектів з позитивним висновком до відповідного профільного виконавчого органу Маріупольської міської ради для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

5.2. Профільний виконавчий орган протягом 21 календарного дня з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою і передає його в  Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради.

5.3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту та автор проекту не згоден з результатами розгляду профільного виконавчого органу, то такий проект додатково скеровується Департаментом з питань економіки міської ради до Експертної ради для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні Експертної ради, але не пізніше 7 робочих днів з часу подання заперечення. Засідання Експертної ради відбувається за обов’язкової участі автора проектної пропозиції, представника профільного виконавчого органу та експертної ради.

5.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Всі отримані проектні пропозиції з висновками профільних виконавчих органів та постійних комісій Маріупольської міської ради щодо можливості реалізації поданих проектів оприлюднюються модератором на сторінці е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя».

5.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з урахуванням поділу на великі та малі. Малі проекти додатково розподіляються за районним принципом.

5.7. Внесення змін у проект та кошторис після винесення проекту на голосування не допускається.

 

6. Голосування.

6.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя здійснюється або через е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя», або у спеціальному бюлетені-бланку для голосування в паперовій версії.

6.2. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати: роздрукувавши його із інтернет сторінки офіційного веб-сайту Маріупольської міської ради «Громадський бюджету м. Маріуполя» або у Центрах надання адміністративних послуг. Один бланк – на одну особу – один голос.

6.3. Голосування проводиться не раніше 7 календарних днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

6.4. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 01 по 15 жовтня року, який передує реалізації проектів.

6.5. Кожен член територіальної громади міста Маріуполя, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення, може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному році.

6.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення.

6.7. Голосування та ідентифікація особи також може бути проведена у Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради за допомогою е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя» (для осіб, які зареєстровані у м. Маріуполі).

Щоб уникнути подвоєння голосів громадян, оператор вносить голоси, подані в друкованому вигляді, до електронної системи не пізніше наступного робочого дня для перевірки за паспортними даними.

6.8. Працівники Центру надання адміністративних послуг міста Маріуполя надають загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Маріуполя та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.

6.9. Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя» у режимі реального часу.

6.10. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

6.11. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 

7. Встановлення результатів та визначення переможців.

7.1. Встановлення результатів голосування відбувається на відкритому засіданні Експертної ради, яке передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя». За результатами підрахунку голосів на відкритому засіданні Експертної ради складається протокол, у якому зазначається кількість голосів відданих за кожну окрему проектну пропозицію. Засідання відбувається не пізніше 7 робочих днів з часу встановлення результатів онлайн голосування на е-сервісі «Громадський бюджет  м. Маріуполя».

7.2. Експертна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та рекомендує до включення їх до бюджету міста та Програми економічного і соціального розвитку з відповідним розподілом коштів між головними розпорядниками коштів згідно з напрямками проектів з урахуванням місця реалізації за кошти громадського бюджету м. Маріуполя.

7.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.

7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету м. Маріуполя на відповідний рік.

У разі, якщо після визначення переможців є залишок коштів, він може бути спрямований на реалізацію малого проекту, який отримав найбільшу кількість голосів (незалежно від районної приналежності), але не увійшов до рейтингу проектів переможців.

7.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7.6. За результатами підрахунку голосів Департамент з питань економіки міської ради на підставі протоколу спільного засідання постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансам із питань гласності, законності, депутатської діяльності, розвитку місцевого самоврядування та євроінтеграції готує проект рішення з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Маріуполя на визначений рік до 1 листопада поточного року.

7.7. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Маріупольської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету м. Маріуполь на наступний бюджетний рік.

7.8. Автор проекту має право здійснювати візуальний контроль за роботами з реалізації проекту. У разі відхилення від проекту він має право звернутися до відповідального структурного підрозділу, визначеного згідно п.7.2, з відповідною заявою, скаргою чи запитом. Відповідальний структурний підрозділ надає відповідь на згідно з чинним законодавством України.

7.9. Головні розпорядники коштів міського бюджету здійснюють контроль та несуть відповідальність за дотриманням бюджетного законодавства в частині цільового використання коштів, виділених на реалізацію проектів.

 

8. Порядок звітування за результатами реалізації проектів.

8.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до Департаменту з питань економіки міської ради:

1) оперативний щомісячний звіт – до 10 числа місяця, наступного за поточним;

2) не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи.

Звіт включає в себе:

-            загальний опис результатів проекту;

-            заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;

-            опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність;

-            фактичний термін реалізації;

-            фактичний бюджет;

           -     фотозвіт результату.

8.2. Департаменту з питань економіки реформ міської ради узагальнює подану інформацію та публікує на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

8.3. На реалізованих у рамках громадського бюджету участі м. Маріуполі проектах встановлюється табличка з написом «Реалізовано за рахунок громадського бюджету                           м. Маріуполь».

 

9. Проведення освітньо - інформаційної кампанії.

9.1. У процесі впровадження громадського бюджету м. Маріуполя управлінням з питань преси та інформації проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

1) Ознайомлення маріупольців з основними положеннями та принципами громадського бюджету м. Маріуполя з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

2) Представлення отриманих проектів та заохочування до участі у голосуванні.

3) Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету м. Маріуполя.

9.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету м. Маріуполя та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу маріупольців на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя.

9.3. Подані проекти та проекти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету м. Маріуполя, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету м. Маріуполя.

9.4.  Автори проектів можуть самостійно, за власний рахунок, організовувати інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Маріуполь.


10. Загальні умови користування Сайтом

10.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

10.2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

10.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

10.4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

10.5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

10.6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

10.7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

10.8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

10.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

10.11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

10.12. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

10.13. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

10.14. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

10.15. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

10.16.  Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 10.17. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

10.18. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

10.19. Автор повинен зібрати підписи по великому проекту не 50 осіб (крім Автора) та не 25 осіб по малому проекту (крім Автора), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.

10.20. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

10.21. Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

10.22. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

10.23. Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

10.24. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

10.25. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

10.26.  До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

 10.27. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

10.28. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради  без виплати компенсації.

10.29. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

10.30. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

10.31. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

10.32. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

10.33. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цій Угоди.

10.34. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.