ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проєкт»    (далі - «Сайт»), а також умови подання проєктів Авторами, за яких їхні проєкти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету згідно рішення Маріупольської міської ради «Про затвердження положення про громадський бюджет м.Маріуполя» від 28.02.2018 №7/28-2437(далі за текстом – Положення).

 

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

 

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста Маріуполя, з якого здійснюється фінансування заходів та виконання робіт, визначених безпосередньо членами територіальної громади шляхом проведення конкурсу та оформлених відповідно до проєктних пропозицій, які стали переможцями конкурсу. Обсяг громадського бюджету визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

1.2. Автор проєкту – член територіальної громади, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який у порядку, визначеним цим Положенням, підготував та подав проєкт для фінансування з громадського бюджету.

1.3. Член територіальної громади міста Маріуполя особа, що постійно проживає у межах міста та відповідає одному із таких критеріїв:

- місце проживання особи зареєстровано у м. Маріуполі, що підтверджується паспортом або витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/довідкою з місця реєстрації;

- особа навчається у м. Маріуполі, що підтверджується студентським квитком;

- військовослужбовці, що проходять військову чи альтернативну службу у м. Маріуполі, що підтверджується відповідною довідкою;

- тимчасово переміщена особа, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у м. Маріуполі.

1.4. Проєкт – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені в описаному вигляді з відповідним обґрунтуванням, приблизними розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя.  Проєкти поділяються на два види: освітні та інші. Кожен вид проєктів поділяється на «великі» та «малі» проєкти.

1.4.1. Освітні проєкти -  це проєкти, подані автором з обраною категорією «Благоустрій / обладнання закладів освіти», реалізація яких стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних закладів, інших закладів освіти. На такі проєкти виділяється не більше 50% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя.

1.4.2. Інші проєкти - це проєкти, подані автором з обраною категорією «Охорона навколишнього середовища», «Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури», «Вуличне освітлення», «Благоустрій/обладнання закладів охорони здоров’я», «Благоустрій/обладнання установ соціального захисту», «Благоустрій/обладнання закладів культури», «Створення зон відпочинку», «Створення спортивно-розважальних майданчиків», «Благоустрій прибудинкової території», «Покращення пляжної інфраструктури», «Інше», реалізація яких не стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних закладів, інших закладів освіти.

1.4.3. Малі проєкти – це проєкти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 20 000,00 грн. до 300 000,00 грн. (без врахування проєктно-кошторисної документації). На такі проєкти виділяється 60% від коштів виділених на вид проєкту, які рівномірно розподіляються по районах міста (15% загального обсягу громадського бюджету м. Маріуполя на кожен район).

1.4.4. Великі проєкти – це проєкти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 300 000,01 грн. до 600 000,00 грн. (без врахування проєктно-кошторисної документації).  На такі проєкти виділяється 40% від коштів виділених на вид проєкту.

1.5. Е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя» – це онлайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проєктів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету м. Маріуполя, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.6. Оператор (адміністратор) - співробітник Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради, в обов'язки якого входить введення проєктів і голосів, поданих в друкованому вигляді.

1.7. Модератор - відповідальний за систему співробітник Департаменту з питань економіки  Маріупольської міської ради, що володіє максимальними правами доступу в е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

1.8. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців.

1.9. Експертна рада – робочий орган, який створюється розпорядженням міського голови на період реалізації громадського бюджету на відповідний бюджетний рік, члени якого координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету міста Маріуполя, визначеним цим Положенням.

  До складу Експертної ради входять не менше 9 членів, до яких входять представники громадських об’єднань, депутатських фракцій, службовців виконавчих органів Маріупольської міської ради з дотриманням кількості 3/3/3 від кожної групи учасників.

Засідання Експертної ради проводиться за необхідністю згідно з цим положенням та може бути ініційовано модератором або головою Експертної ради.

Всі спірні питання, які виникають протягом реалізації «Громадського бюджету» на всіх етапах, вирішуються Експертною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Експертної ради є вирішальним.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів від затвердженого складу.

Основними завданнями експертної ради є:

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження громадських ініціатив (бюджету участі) до формування рейтингу проєктів. 

- підрахунок голосів, відданих за проєкти громадського бюджету;

- сприяння у забезпеченні інформаційної та організаційної підтримки авторів проєктів;

- розгляд спірних ситуацій, що виникають у процесі реалізації громадського бюджету при розгляді проєктів за зверненнями авторів проєктів (або власної ініціативи);

- сприяння у проведенні експертизи проєктів перед винесенням на голосування;

- здійснення інших завдань, що сприятимуть реалізації громадського бюджету.

Включення до складу Експертної ради представників громадських об’єднань здійснюється після оголошення конкурсу та відкритого голосування на офіційному сайті Маріупольської міської ради. У разі подання 3 або менше заявок від представників громадських об’єднань, вони включаються до складу Експертної ради автоматично. Для включення до складу Експертної ради представнику громадського об’єднання необхідно надати до Маріупольської міської ради заповнену заяву (Додаток 4) до якої додати:

1) для голови громадської організації: копію паспорту; копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

2) для представника громадської організації: копію паспорту; копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації; копію гарантійного листу за підписом голови громадської організації про повноваження щодо представництва громадської організації.

1.10. Уповноважений виконавчий орган (далі – Департамент з питань економіки міської ради) – це виконавчий орган Маріупольської міської ради, якому рішенням міської ради надані повноваження, права та визначені обов’язки з реалізації проєктів громадського бюджету.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

2.1. Фінансування громадського бюджету м. Маріуполя проводиться за рахунок коштів бюджету Маріупольської міської територіальної громади.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету м. Маріуполя становить до 1,0% від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету міста Маріуполя на відповідний бюджетний рік, але не менше 7,0 млн. грн. До складу виділених коштів входять витрати реалізацію та на розробку проєктно-кошторисної документації.

Міська рада протягом року може збільшити обсяги фінансування громадського бюджету м. Маріуполя виключно в межах удорожчання робіт, товарів  та послуг з реалізації проєктів-переможців на поточний бюджетний рік.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя фінансуються проєкти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.

2.4. У разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Маріуполя.

2.5. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  м. Маріуполя, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста і стосуватись лише одного об’єкта (наприклад, вулиці, парку, алеї, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо), що належить до комунальної власності Маріупольської міської ради та який в не передано в користування іншим особам (крім комунальних підприємств, закладів, установ).

2.6. Проєкти які стосуються приміщень комунальних підприємств, установ та закладів повинні бути комплексними, та не можуть передбачати проведення поточних чи капітальних ремонтних робіт лише окремих його елементів (стелі, підлоги, вікон тощо).

2.7. В рамках громадського бюджету м. Маріуполя не фінансуються проєкти, які:

- суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним міськими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- передбачають виключно розробку проєктної документації;

- реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- передбачають ремонт або заміну мереж каналізаційних, водовідведення або водопостачання; роботи з асфальтування автомобільних доріг;

- передбачають поліпшення стану житлового фонду, у т.ч. проведення поточного ремонту під’їздів багатоквартирних будинків;

- мають бути реалізовані на території поза межами компетенції міської ради;

- суперечать діючим програмам міста або дублюють заплановані заходи розпорядників бюджетних коштів, які передбачені цими програмами протягом двох років від дати подання проєкту.

 

3. Е-СЕРВІС «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ М. МАРІУПОЛЯ».

 

3.1. Е-сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів «Громадський бюджет м. Маріуполя»; посилання на е-сервіс розміщується на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради (www.mariupolrada.gov.ua) у спеціально створеній рубриці «Громадський бюджет м. Маріуполя» та розміщується на інформаційних стендах в районних адміністраціях міської ради.

3.2. Відповідальними за організацію технічної підтримки роботи е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя», який діє за адресою pb.mariupolrada.gov.ua, є Департамент інформаційних технологій Маріупольської міської ради; за модерування - Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради.

3.3. Е-сервіс є загальнодоступним та містить можливість створення власних кабінетів авторами проєкту.

3.4. Е-сервіс дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проєктів на сторінках відповідних проєктів.

3.5. Е-сервіс дозволяє повідомляти авторів проєктів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих  ними проєктів електронною поштою.

3.6. Е-сервіс здійснює підрахунок голосів, на підставі якого визначаються проєкти-переможці.

3.7. Е-сервіс дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проєктів відповідними виконавчими органами міської ради.

 

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТІВ.

 

4.1. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Маріуполя, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Маріупольською міською радою цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Маріуполя.

4.2. Проєкт подається автором в електронному (в е-сервісі) або паперовому вигляді.

До проєкту додається перелік осіб (Додаток 1 до бланку-заяви), які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення, які підтримують реалізацію цього проєкту:

1) у разі подання малого проєкту - необхідно подати список з 25 таких осіб з їх підписами;

2) у разі подання великого проєкту - необхідно подати список з 50 таких осіб з їх підписами.

При електронному поданні автор проєкту обирає один з двох варіантів збору підписів мешканців міста, що підтримують проєкт:

1) електронний збір – передбачає, що підписи підтримки за всі проєкти будуть збиратись в системі. Для цього користувач буде повинен авторизуватись одним з наявних способів  і натиснути кнопку «Підписатися» на сторінці проєкту. Кількість днів на збір електронних підписів становить 14 календарних днів;

2) паперовий збір – автори збирають підписи підтримки проєктів в паперовому вигляді за вказаною формою (Додаток 1 до бланку-заяви). Потім автор завантажує скан заповненої форми підписів в проєкт.

Якщо в проєкті локація земельної ділянки чи об’єкту не відноситься до конкретної адреси, автору проєкту необхідно додати схематичну карту з розташуванням та приблизною площею об’єкту.

4.3. Кожен автор проєкту може подати не більше одного малого та одного великого проєкту на один календарний рік.

4.4. Проєктні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

1) одна заявка - один проєкт або загальноміський захід;

2) об’єкт загального користування (загальнодоступний);

3) узгодженість мети та результату;

4) можливість реалізації протягом бюджетного року;

5) орієнтовний бюджет проєкту, розрахований автором, включає усі витрати (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та інших витрат, необхідних для реалізації проєкту), окрім витрат на розробку проєктно-кошторисної документації;

6) при формуванні проєктів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам рекомендовано керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua («Головна > Напрямки діяльності > Будівництво та архітектура > Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності > Ціноутворення»).

4.5. Проєктні пропозиції подаються щорічно, як правило в період з 1 квітня по 31 травня року, що передує виконанню громадського бюджету м. Маріуполя.

4.6. Проєкти можливо подати онлайн через е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя», посилання на який розміщено на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради або у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради.

Унікальними ідентифікаторами користувачів системи є паспорт (серія і номер), а в разі використання Bank ID - ще й Індивідуальний Ідентифікаційний Номер (зашифрований).

4.6.1. Для подання проєкту в електронному вигляді автор здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через Bank-ID або використання електронного цифрового підпису та подає проєкт в особистому кабінеті. До проєкту додається перелік осіб які підтримують реалізацію цього проєкту згідно з п.4.2 цього Положення.

При поданні проєкту через електронну систему автор може обрати який спосіб збору підписів йому більш зручний. Якщо паперовий, автор вносить кількість зібраних підписів та скан підписного листа. Якщо автор віддає перевагу електронному збору підписів - він не заповнює поля «Скан підписного листа» та «Кількість підписів» та отримує від модератора статус «Електронний збір підписів». Проєкт відхиляється якщо не набрана необхідна кількість голосів підтримки протягом 14 календарних днів.

4.6.2. Для подання проєктів у паперовому вигляді автору необхідно:

1) завантажити та роздрукувати бланк-заяву в е-сервісі у розділі «Допомога» - «Бланки для завантаження» або отримати роздруковану бланк-заяву у  Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради (за формою згідно додатку 1 до цього Положення);

2) заповнити бланк-заяву, додати список мешканців міста, які підтримують реалізацію цього проєкту згідно п.4.2 цього Положення, додати матеріали до проєкту (у разі наявності);

3) звернутись з паспортом, додатковими документами, що підтверджують проживання у м. Маріуполі, та пакетом документів до Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради для подання проєкту.

Проєкти, подані у паперовому вигляді, вносяться до електронної системи проєктів оператором Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання. Оператор перевіряє вимогу до автору проєкту згідно п.1.2-1.3. та завантажує до е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя» скан паспорту громадянина України та додаткові документи, що підтверджують проживання у м. Маріуполі.

4.7. Інформація по поданих проєктах, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя (за винятком персональних даних авторів проєкту), оприлюднюється на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

4.8. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.9. При виявленні двох і більше схожих проєктів відповідний профільний виконавчий орган Маріупольської міської ради має право рекомендувати авторам їх об'єднати. Об'єднання проєктів здійснюється шляхом створення нового проєкту за взаємною згодою авторів.

У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проєктів пропозицій про об'єднання проєктів, автори проєктів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проєкту або знімуть одну з пропозицій, проєкти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.

4.10. Внесення змін щодо проєкту можливе на етапі реалізації проєкту, у разі виникнення технічних складнощів, які не були враховані на етапі проєктування.

 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТІВ.

 

5.1. Забезпечення організації попередньої перевірки проєктів здійснює Департамент з питань економіки міської ради. Протягом 25 робочих днів з моменту надходження проєкту модератор:

1) Перевіряє повноту заповнення усіх обов'язкових полів проєкту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення (у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів); наявність документів щодо приналежності об’єктів до власності територіальної громади м. Маріуполя.

2) Перевіряє наявність ненормативної лексики, наклепів, образ, закликів до насильства, зміни конституційного ладу країни, повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

3) Перевіряє належність проєктів до повноважень місцевої влади.

4) Визначає щодо кожного проєкту відповідальний структурний підрозділ за галузевою ознакою та додає цю інформацію в електронну систему.

5)  Здійснює запити (у разі необхідності) щодо цільового призначення, приналежності до комунальної власності та землекористувача зазначеної земельної ділянки в проєкті, іншої додаткової інформації до відповідних структурних підрозділів Маріупольської міської ради.

6) У разі, якщо проєкт заповнений з помилками, не відповідає вимогам згідно з цим Положенням або містить порушення, вказані у п. 5 цього Положення, модератор електронною поштою (та, у разі можливості, телефоном) повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проєкту.

Автор проєкту доопрацьовує проєкт та подає його повторно.

У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, проєкт відхиляється.

7) Департамент з питань економіки міської ради скеровує усі проєкти до Експертної ради для встановлення висновку щодо передачі до структурного підрозділу Маріупольської міської ради або відхилення проєкту (Додаток 2 Розділ І). Засідання Експертної ради відбувається не пізніше 7 робочих днів з часу скликання департаментом з питань економіки міської ради.

8) Протягом 4 робочих днів після засідання Експертної ради передає в електронному вигляді копії проєктів з позитивним висновком до відповідного профільного виконавчого органу Маріупольської міської ради для проведення аналізу проєкту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

5.2. Профільний виконавчий орган протягом протягом 25 робочих днів з дня отримання проєкту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 (Розділ ІІ) цього Положення і передає його в департамент з питань економіки Маріупольської міської ради.

Якщо в результаті аналізу проєкту  вартість його реалізації перевищує максимально дозволений бюджет, то профільний виконавчий орган спільно з автором проєкту корегують бюджет проєкту без зміни суті проєкту та в рамках ліміту за даним типом проєкту. Скорегований бюджет разом з висновком надається до департаменту з питань економіки. У разі незгоди автора на корегування бюджету, або у разі неможливості корегування без зміни суті проєкту, профільним виконавчим органом надається рекомендація щодо відхилення проєкту з зазначенням причин відмови у висновку за формою згідно з додатком 2 (Розділ ІІ) цього Положення.

У разі відсутності зв’язку з автором профільний виконавчий орган електронною поштою повідомляє автора проєкту про необхідність надання скорегованого бюджету. У разі відмови автора внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання електронного листу – це зазначається у висновку профільного виконавчого органу, та проєкт відхиляється.

5.3. Департамент з питань економіки міської ради скеровує усі висновки по проєктах до Експертної ради асідання відбувається не пізніше 7 робочих днів з часу скликання департаментом з питань економіки міської ради) для встановлення висновку щодо передачі проєкту на голосування. Усі заперечення автора проєкту щодо результатів розгляду профільного виконавчого органу розглядаються протягом засідання Експертної ради.

На засідання Експертної ради запрошуються автори проєктних пропозицій, представники профільного виконавчого органу Маріупольської міської ради.

5.4. Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Всі отримані проєктні пропозиції з висновками профільних виконавчих органів та постійних комісій Маріупольської міської ради щодо можливості реалізації поданих проєктів оприлюднюються модератором на сторінці е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя».

5.6. Проєкти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з урахуванням поділу на великі та малі. Малі проєкти додатково розподіляються за районним принципом.

5.7. Внесення змін у проєкт та кошторис після винесення проєкту на голосування не допускається.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ.

 

6.1. Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету                 м. Маріуполя здійснюється або через е-сервіс «Громадський бюджет м. Маріуполя», або у спеціальному бюлетені-бланку для голосування в паперовій версії.

Голосування за проєкти через е-сервіс здійснюється після реєстрації в електронній системі за допомогою авторизації через Bank-ID або використання електронного цифрового підпису.

6.2. Паперовий варіант бланку (Додаток 3) для голосування можна отримати: роздрукувавши його із інтернет сторінки офіційного веб-сайту Маріупольської міської ради «Громадський бюджету м. Маріуполя» або у Центрах надання адміністративних послуг. Один бланк – на одну особу – один голос.

6.3. Голосування проводиться після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проєктів на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

6.4. Голосування триває протягом 21 календарного дня з дня початку голосування, як правило з 01 по 21 жовтня року, який передує реалізації проєктів.

6.5. Кожен член територіальної громади міста Маріуполя, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення, може віддати один голос за малий проєкт та один голос за великий проєкт у кожному році.

6.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.-1.3. цього Положення.

6.7. Голосування та ідентифікація особи також може бути проведена у Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради за допомогою е-сервісу «Громадський бюджет м. Маріуполя» (для осіб, які зареєстровані у м. Маріуполі).

Щоб уникнути подвоєння голосів громадян, оператор вносить голоси, подані в друкованому вигляді, до електронної системи не пізніше наступного робочого дня для перевірки за паспортними даними.

6.8. Працівники Центру надання адміністративних послуг міста Маріуполя надають загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Маріуполя та роз’яснюють порядок голосування за проєкти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проєкти.

6.9. Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя» у режимі реального часу.

 

7. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.

 

7.1. Переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів. Кількість голосів за проєкти, що перемогли в голосуванні, не може бути меншою за 50 голосів для малих проєктів та 100 голосів для великих проєктів. Проєкти, що набрали менше потрібної кількості голосів, дискваліфікуються згідно рішення Експертної ради.

 За результатами підрахунку голосів на відкритому засіданні Експертної ради складається протокол, у якому зазначається кількість голосів відданих за кожну окрему проєктну пропозицію та відповідальні за реалізацію структурні підрозділи Маріупольської міської ради. Засідання відбувається не пізніше 25 робочих днів з часу встановлення результатів онлайн голосування на е-сервісі «Громадський бюджет  м. Маріуполя».

7.2. Експертна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проєктів та рекомендує до включення їх до бюджету міста та Програми економічного і соціального розвитку з відповідним розподілом коштів між головними розпорядниками коштів згідно з напрямками проєктів з урахуванням місця реалізації за кошти громадського бюджету м. Маріуполя.

7.3. У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проєктів, які суперечитимуть один одному, приймається той проєкт, який отримав більшу підтримку.

7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету м. Маріуполя на відповідний рік.

У разі, якщо після визначення переможців є залишок коштів, він може бути спрямований на реалізацію малих проєктів, які відносяться до виду «Інші» та які отримали найбільшу кількість голосів (незалежно від районної приналежності), але не увійшли до рейтингу проєктів переможців.

7.5. Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

7.6. За результатами підрахунку голосів Департамент з питань економіки міської ради на підставі протоколу засідання Експертної ради готує проєкт рішення з переліком проєктів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Маріуполя на визначений рік до 20 листопада поточного року.

7.7. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Маріупольської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету м. Маріуполя на наступний бюджетний рік.

7.8. Відповідальний профільний виконавчий орган надсилає на електронну пошту автора проєкта-переможця технічне завдання на реалізацію проєкту. Автор проєкту протягом 10 календарних днів має право надати зауваження до технічного завдання та направити їх до відповідального профільного виконавчого органу.  У разі відсутності зауважень або якщо такі зауваження не були надані протягом 10 календарних днів з дня відправлення листу, технічне завдання вважається узгодженим. У разі надання зауважень від автора, відповідальний профільний виконавчий орган сумісно з автором проєкту узгоджує остаточний варіант технічного завдання протягом 5 робочих днів в межах виділеного ліміту.

Автор проєкту має право здійснювати візуальний контроль за роботами з реалізації проєкту. У разі відхилення від проєкту він має право звернутися до відповідального структурного підрозділу, визначеного згідно п.7.2, з відповідною заявою, скаргою чи запитом. Відповідальний структурний підрозділ надає відповідь на згідно з чинним законодавством України.

7.9. Головні розпорядники коштів міського бюджету здійснюють контроль та несуть відповідальність за дотриманням бюджетного законодавства в частині цільового використання коштів, виділених на реалізацію проєктів.

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ.

 

8.1. Протягом реалізації проєктів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які беруть участь у реалізації проєктів, подають до Департаменту з питань економіки міської ради:

1) календарний план реалізації проєктів до 15 січня року реалізації;

2) оперативний звіт 2 рази на місяць до 10 та до 25 числа місяця, наступного за поточним з оновленням статусу проєктів та фактичного виконання календарного плану (опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність);

3) оперативний фотозвіт звіт до початку робіт та протягом 10 робочих днів після завершення виконання робіт по проєктам;

4) не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи. Звіт включає в себе:

-  загальний опис результатів проєкту;

-  заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;

-  опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність;

-  фактичний термін реалізації;

-  фактичний бюджет;

-  фотозвіт результату.

8.2. Департаменту з питань економіки реформ міської ради узагальнює подану інформацію та публікує на е-сервісі «Громадський бюджет м. Маріуполя».

8.3. У разі можливості, на реалізованих у рамках громадського бюджету участі м. Маріуполі проєктах встановлюється позначка з відповідним написом.

 

9. ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬО - ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ.

 

9.1. У процесі впровадження громадського бюджету м. Маріуполя управлінням з питань преси та інформації проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

1) Ознайомлення маріупольців з основними положеннями та принципами громадського бюджету м. Маріуполя з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проєктів.

2) Представлення отриманих проєктів та заохочування до участі у голосуванні.

3) Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету м. Маріуполя.

9.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету м. Маріуполя та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу маріупольців на відбір проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Маріуполя.

9.3. Подані проєкти та проєкти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету м. Маріуполя, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету м. Маріуполя.

9.4.  Автори проєктів можуть самостійно, за власний рахунок, організовувати інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проєкту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Маріуполь.

 

10. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

 

10.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

10.2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

10.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

10.4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

10.5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

10.6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

10.7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

10.8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

10.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

10.11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

10.12. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

10.13. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

10.14. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

10.15. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

10.16.  Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проєкту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 10.17. Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту.

10.18. Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

10.19. Автор повинен зібрати підписи по великому проєкту не менш ніж 50 осіб (крім Автора) та не менш ніж 25 осіб по малому проєкту (крім Автора), що підтримують проєкт, і додати до проєкту список підписів.

10.20. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

10.21. Автор підтверджує, що інформація, надана у Бланку-заяві не порушує прав третіх осіб.

10.22. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подання проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

10.23. Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проєкту.

10.24. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

10.25. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проєктів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

10.26.  До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

 10.27. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

10.28. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проєкту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради  без виплати компенсації.

10.29. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

10.30. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

10.31. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

10.32. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

10.33. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цій Угоди.

10.34. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

 


 

Додаток 1

до Положення

БЛАНК-ЗАЯВА ПРОЄКТУ

 


Дата надходження                                                   Номер проєкту

(заповнюється уповноваженою особою, згідно з реєстром)

ПІБ та підпис особи що реєструє:    ___________________________________________

(заповнюється уповноваженою особою)

1. Назва проєкту: (не більше 20 слів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Короткий опис (повинен містити інформацію що потрібно зробити, які дії повинні бути прийняті, опис проблеми, мета завдання та яка очікується користь - не більше 50 слів).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Категорія проєкту (вибрати тільки одну):

  Покращення житлової інфраструктури

  Покращення дорожньої інфраструктури

  Вуличне освітлення

  Охорона навколишнього середовища

  Благоустрій / обладнання закладів охорони здоров’я

  Благоустрій / обладнання установ соціального захисту

  Благоустрій / обладнання закладів культури

  Створення зон відпочинку

  Створення спортивно-розважальних майданчиків

  Благоустрій / обладнання закладів освіти

  Покращення пляжної інфраструктури

  Інше  

4. Місце реалізації завдання (район, адреса, назва установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, т.п.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Тип проєкту:

  малий (20 000 - 300 000 грн.)

  великий (300 001 - 600 000 грн.)

 

 

 

 

6. Строк виконання проєкту, місяців (від 1 до 12):

7. Перелік з підписами щонайменше 25 осіб (для малих проєктів) або 50 осіб (для великих проєктів), які підтримують цей проєкт (окрім його автору), наведений у додатку 1 до цього бланку-заяви (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

8. Інша інформація, яка може бути надана у вигляді додатків до заяви:

  мапа із зазначеним місцем реалізації проєкту

  фотографії

  документи

  інше

  результати вивчення цінових пропозиції

  додатки відсутні

9. Facebook-група проєкту (у разі наявності): https://www.facebook.com/

10. Орієнтовний бюджет проєкту (загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових за наявності):                                                       тис. грн.

 

Бюджет проєкту

До бюджету проєкту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проєкту, без урахування вартості  розробки проєктно-кошторисної документації (виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше)

п/п

Найменування товарів (робіт, послуг)

Кількість, од.

Ціна за одиницю, грн

Вартість, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

11. Автор проєкту:

Прізвище  

Ім’я           

По батькові    

Електронна пошта

Серія та номер паспорту (в форматі "АА000000" або "000000000")